Blockchain v právní praxi: jak se technologie využívá v systému práva

Blockchain v právní praxi: jak se technologie využívá v systému práva

Dnes existuje rozsáhlá nabídka právních služeb poskytovaných při uzavírání smluv v oblasti financí, pojišťovnictví a nemovitostí. V různých oblastech práva se nyní zavádí blockchain, který pomáhá zefektivnit a zjednodušit práci právníků, advokátů a soudců.

Nabízíme přehled některých možností využití DLT a blockchainu v právní praxi.

Blockchain v oblasti práva

Blockchain v oblasti práva

Smart kontrakty

Smart kontrakty neboli inteligentní smlouvy představují protokoly, které zajišťují nebo vynucují automatické provedení smlouvy či dohody uzavřené mezi stranami.

Vzhledem k tomu, že smart kontrakty jsou založeny na blockchainu, umožňují omezit papírování, které často zpomaluje proces uzavírání smluv. Jejich další výhodou je, že jsou bezpečně chráněny před paděláním, protože blockchain jednoduše neumožňuje jejich pozměňování ani odstraňování nebo přidávání podmínek.

Majetkové právní úkony

Do blockchainu lze zapisovat vlastnická práva a vkládat různé finanční dokumenty v elektronické podobě. Právníci, kteří poskytují služby v oblasti nemovitostí, mohou snadno nahlédnout do blockchainu svých klientů a zjistit potřebné údaje, což výrazně urychlí spolupráci díky transparentnímu přístupu k datům. Tento systém umožní snížit náklady klientů a zvýšit produktivitu právníků.

Práva duševního vlastnictví

Stejně jako v případě nemovitostí může blockchain poskytnout spolehlivé záznamy také o právech k duševnímu vlastnictví. Veřejně přístupné údaje umožní sledovat všechny změny a mít přehled o všech vložených dokumentech.

Díky blockchainu budou moci profesionální hudebníci, umělci a tvůrci obsahu spravovat práva ke svým dílům a snadno řešit případné spory.

Trestní věci

Blockchain může zlepšit systém trestního soudnictví pomocí ukládání informací do jednotné distribuované databáze.

Například spisové materiály se mohou zapisovat do blockchainu, který zajistí orgánům činným v trestním řízení a advokátům rychlý a efektivní přístup k údajům a možnost vzájemného sdílení dat.

Příklady využití technologie

Stampery

Stampery je projekt, který nabízí online notářské služby na základě blockchainů Bitcoin a Ethereum.

Díky patentované technologii Blockchain Timestamping Architecture mohou uživatelé vytvářet neměnné a nezávisle ověřitelné záznamy jakýchkoliv listin a zamezit tak jakýmkoliv pokusům o nežádoucí manipulaci s jejími daty.

Tato služba se také používá k ověření vlastnických práv a existence souborů a listin, k potvrzení zaslání a doručení dokumentů a k předložení důkazů.

Juris

Cílem platformy Juris je vytvoření decentralizovaného systému právních služeb poskytovaných experty na různé oblasti práva. Experti nabízejí právní služby jak jednotlivým klientům, tak společnostem a podnikům.

Všichni právníci spolupracující s platformou mají vlastní JurisID. Klienti tak mohou ověřit jejich kvalifikaci a pracovní zkušenosti.

Jedním z dalších úkolů platformy je nabídnout právní poradenství a poskytnout nástroj k řešení právních sporů klientům v zemích se zkorumpovanými právními systémy.


Experti budou diskutovat o technologii blockchain a jejím využití v právní praxi na Blockchain & Bitcoin Conference Prague.

Koupit vstupenku
Odebírejte hlavní zprávy z konference a seznamte se s novými řečníky.