Vývoj blockchainu v roce 2019: názory expertů

Vývoj blockchainu v roce 2019: názory expertů

Většina top kryptoměn zaznamenala v minulém roce drastický propad až o 80 %. Negativnímu trendu se nevyhnul ani Bitcoin založený na technologii blockchainu. Nicméně podle odborníků z firem, které do své praxe zavedly DLT technologie, je výhled rozvoje blockchainu na letošní rok příznivý.

Blockchain v pojišťovnictví v roce 2019

Blockchain v pojišťovnictví v roce 2019

Outsourcingová společnost DataArt ve své prognóze předpovídá, že blockchain letos bude využíván k realizaci nejrůznějších inovačních řešení. Tím se výrazně změní vnímaní této technologie a oblastí jejího využití. Například v pojišťovnictví, kde se budou aktivně zavádět smart kontrakty. Blockchain přitom bude fungovat v kombinaci s technologií strojového učení a jejich komplexní využití pomůže předejít chybám a prostojům v obchodních procesech.

DLT technologie ve finančním sektoru

Trh finančních služeb také bude využívat blockchain, a to pro realizaci nových řešení v oblasti výkaznictví a úvěrů. Větší popularitu získají systémy pro správu dat na základě blockchainu, které umožní ověření totožnosti uživatelů, vytváření knihoven pro smart kontrakty, rychlý a zabezpečený přenos dat.

V roce 2018 velké společnosti investovaly do blockchainu, aby vyřešily problém s neefektivními obchodními procesy, a v roce 2019 bude tento trend pokračovat. K takovému závěru dospěli odborníci společnosti DataArt po analýze činnosti vedoucích firem v oboru v loňském roce.

Investice do blockchainu se zvýší

Investice do blockchainu mají do roku 2022 podle analytiků ze společnosti IDC dosáhnout částky 3,5 mld. dolarů. V roce 2018 pro srovnání činily 400 mil. dolarů. Tato prognóza se týká evropských států a investic do rozvoje blockchainu a nezahrnuje obrat kryptoměn.

Průměrné tempo investování do blockchainu v letech 2017 až 2022 bude v Evropě činit 80,2 %. Největší porce investic se očekává v oblasti financí. Již loni byly do tohoto sektoru v souvislosti s blockchainem investovány rekordní částka 173 mil. dolarů, což činilo 42 % celkového objemu investic.

Globální náklady na rozvoj blockchainu mají vzrůst na 11,7 mld. dolarů. Nejvíce investic by přitom mělo i nadále pocházet z USA (36 % všech investic). Do rozvoje této technologie také významně přispějí evropské země, Čína a asijský region.

Odborný pohled na rozvoj blockchainu v roce 2019

Odborný pohled na rozvoj blockchainu v roce 2019

Na konci roku 2018 zveřejnili experti ze společností využívajících blockchain své krátkodobé a dlouhodobé prognózy na příští rok. Aktivně diskutovali o tom, kdy skončí kryptozima, jaké budou její následky a jak se budou rozvíjet decentralizované technologie v současných podmínkách.

Většina expertů se shoduje, že blockchain se bude stále aktivněji používat v bankovnictví, školství, finančním a veřejném sektoru.

Společnosti budou častěji experimentovat s novými vlastnostmi této technologie a díky tomu se rozšíří nabídka blockchainových řešení. Je to spojováno s tím, že decentralizované technologie již nejsou něčím tajemným a nesrozumitelným a ředitelé firem se posunuli od otázky „Co je to blockchain?“ k otázce „Jak ho můžeme využít?“. Takový názor zastávají Xinshu Dong, generální ředitel blockchainové platformy Zilliqa, Roger Lim, partner a zakladatel NEO Global Capital, a Max Kordek, spoluzakladatel a generální ředitel platformy Lisk.

„Nástup smart kontraktů nabízí technický základ, na němž můžeme vytvářet a nabízet škálovatelné produkty v oblasti právních služeb. Doufám, že v roce 2019 využijeme tuto technologii nejen v právnictví a advokacii, ale i v celé řadě průmyslových odvětví, které mohou (a měly by) těžit z její transparentnosti, rychlosti, efektivity a spolehlivosti,“ uvedl Casey Kuhlman, generální ředitel a spoluzakladatel blockchainové platformy Monax.

Růst kryptoměn v roce 2019 předpovídají Craig Mc Gregor, spoluzakladatel a generální ředitel DStoq, a Frank Wagner, spoluzakladatel a generální ředitel INVAO. Stabilitu digitálních měn může příznivě ovlivnit jejich přesnější právní úprava a rozsáhlejší přijetí, které pomohou stabilizovat trh a přilákat nové investice do krypto oblasti.

Blockchain zajistí online soukromí

Výzkumná skupina BlackSnail, která se zabývá otázkami ochrany soukromí na internetu, provedla analýzu expertních názorů napříč internetem a vytvořila vlastní TOP předpovědí pro blockchain na letošní rok. Mezi nejdůležitější trendy zařazuje stoupající potřebu ochrany soukromí na internetu, která způsobí zvýšenou poptávku po blockchainu mezi vývojáři softwaru na ochranu dat.

Blockchain ve veřejném sektoru a logistice

Díky opakovanému úspěšnému využití blockchainu při volbách v některých státech USA se zvýšila důvěra v tuto technologii, což znamená, že se dočká širšího uplatnění ve veřejném sektoru. Kromě výše zmíněného pojišťovnictví, finančního a veřejného sektoru se blockchain bude používat i v logistice. Již v loňském roce začaly velké společnosti jako Walmart, IBM a Maersk efektivně používat blockchain pro řízení logistických procesů, zásobování a dopravu.

Přijde Facebook s novou kryptoměnou?

Přijde Facebook s novou kryptoměnou?

Vedení Facebooku bude i nadále pracovat na integraci kryptoměnových plateb do své sociální sítě. Je pravděpodobné, že vytvoří vlastní digitální měnu, která může být následně používána v Messengeru. Facebook aktivně zkoumá možnosti použití blockchainu pro svou platformu. Loni se zjistilo, že viceprezident Facebooku David Marcus povede tým, který se bude zabývat i vývojem vlastní virtuální měny Facebooku. Tyto plány však byly zveřejněny ještě před propadem trhu.

Závěr

Experti neočekávají bleskový růst kryptoměn, ale sází na rozvoj a uplatnění blockchainu v různých oblastech.

Důvěra v blockchain roste a úspěšné využití této technologie v posledních dvou letech přitahuje velkou pozornost jak velkých, tak menších společností.

V roce 2019 se tedy očekává výrazný nárůst investic do vývoje blockchainových produktů, které pomohou urychlit a zefektivnit mnohé obchodní procesy. Blockchain by měl letos najít největší využití v oblasti financí, ochrany informací, pojišťovnictví, v bankovnictví a logistice.


Technologie blockchainu a její aplikace budou ve středu pozornosti kryptoexpertů na Blockchain & Bitcoin Conference Prague.

Registration >>>

Koupit vstupenku
Odebírejte hlavní zprávy z konference a seznamte se s novými řečníky.