Blockchain ve zdravotnictví: jak technologie zlepšuje lékařský průmysl

Blockchain ve zdravotnictví: jak technologie zlepšuje lékařský průmysl

Využití blockchainu ve zdravotnictví roste. Výsledky výzkumu IBM naznačují, že do roku 2020 bude tuto technologii využívat kolem 56 % poskytovatelů zdravotních služeb.

Jaké problémy dokáže vyřešit blockchain a do jaké míry se dnes využívá ve zdravotnictví?

Hlavní problémy zdravotnictví

problémy zdravotnictví

V současnosti se lékařský průmysl potýká s absencí jednotného systému pro ukládání a spravování dat. Zdravotnická dokumentace pacientů soukromých lékařů často není vedena v elektronické podobě a poskytovatelé zdravotních služeb k ní mají omezený přístup. Kromě toho se údaje v listinné podobě mohou ztratit. V tomto případě budou pacienti muset znovu podstoupit vyšetření nebo testy.

Je třeba poznamenat, že v oblasti zdravotnictví je vyžadována velmi vysoká úroveň bezpečnosti a ochrany citlivých údajů pacientů. Dnes však pacienti často nemají svobodný přístup k vlastní zdravotnické dokumentaci a nevědí, kdo ji může využívat.

Dalším problémem jsou nekvalitní léky s padělanou dokumentací a obtížně kontrolovatelným původem.

Jak blockchain zlepšuje lékařský průmysl

Jak blockchain zlepšuje lékařský průmysl

Technologie blockchain má velký potenciál řešit současné problémy zdravotnictví.

Bezpečné ukládání údajů

Ukládání zdravotních údajů do blockchainu zaručuje maximální bezpečnost, protože všechny údaje jsou zabezpečeny před zásahy třetích stran a nelze je padělat nebo upravit. Blockchain zajišťuje přístup pacientů k jejich zdravotnické dokumentaci. Pacienti nyní mohou sami rozhodovat, komu své údaje poskytnou.

Blockchain zvyšuje transparentnost zdravotnické dokumentace a vzájemnou důvěru mezi lékařem a pacientem. Pacientům dává jistotu, že jejich údaje se neztratí ani nebudou sdíleny s třetími stranami.

Rychlý přenos dat

Jednotný systém, do něhož budou uschovávány všechny zdravotní údaje, umožní lékařům a dalším poskytovatelům zdravotních služeb rychle a pohodlně sdílet informace.

Aktualizované údaje a výsledky vyšetření se budou ukládat do systému v reálném čase, což odstraní nutnost práce s papírovými dokumenty.

Řízení dodavatelských řetězců

Blockchain může vyřešit problém padělání léků. Pomocí smart kontraktů mohou farmaceutické společnosti sledovat kvalitu léčivých přípravků od výrobce přes dodavatele až po lékárnu.

Kromě toho smart kontrakty umožňují vést a uchovávat kompletní záznamy o všech léčivých přípravcích a zabránit jejich padělání. Díky přístupu ke kompletnímu seznamu léčivých přípravků budou uživatelé moci přesně zjistit, kde a kdy bylo vyrobeno konkrétní balení léku a jakým způsobem bylo dodáno koncovému uživateli.

Kromě toho bude do blockchainu uschovávána dokumentace všech léčivých přípravků. Pacienti a zdravotnická zařízení tak budou mít jistotu, že nepoužívají padělky.

Zdravotní pojištění

Smart kontrakty mohou také prospět oblasti zdravotních pojištění díky vyšší transparentnosti a snížení nákladů.

Smluvní podmínky smart kontraktů jsou neměnné a zaručují automatické splnění všech ujednání mezi stranami. Díky naprosté transparentnosti blockchainu jsou všechny informace lehce dohledatelné a ověřitelné, padělání nebo pozměnění takové „chytré“ pojistné smlouvy je vyloučeno.

Příklady využití blockchainu ve zdravotnictví

Medicalchain

Platforma Medicalchain založená v roce 2018 zajišťuje bezpečné ukládání zdravotnické dokumentace pacientů a jednoduché sdílení dat pomocí blockchainu.

Kontrolu údajů provádí samotní pacienti, kteří zároveň rozhodují, které organizace, lékaři, laboratoře a zdravotní pojišťovny budou mít přístup k jejich osobním údajům.

Zdravotnický ekosystém

V lednu 2019 oznámila společnost IBM spolupráci s PNC Bank a pojišťovnami Aetna, Anthem a Healthcare Service Corporation (HCSC). Společně plánují vytvořit blockchainový ekosystém pro poskytovatele zdravotních služeb.

Cílem projektu je zvýšit transparentnost procesů ve zdravotnictví. Pomocí blockchainu chtějí společnosti omezit počet chyb v práci poskytovatelů zdravotních služeb a zajistit efektivnější sdílení informací mezi zdravotnickými zařízeními.


O blockchainu ve zdravotnictví budou diskutovat experti na Blockchain & Bitcoin Conference Prague.

Koupit vstupenku
Odebírejte hlavní zprávy z konference a seznamte se s novými řečníky.