Pojištění s využitím blockchainu: záruka bezpečnosti a spolehlivosti

Pojištění s využitím blockchainu: záruka bezpečnosti a spolehlivosti

Podvody, nedostatek důvěry a vysoké náklady na služby jsou hlavními problémy v pojišťovnictví. Podle údajů poradenské společnosti McKinsey & Company se pojistné plnění nevyplácí v asi 5–10 % případů.

Pro zajištění ochrany údajů a náležité plnění pojistných smluv se v pojišťovnictví nově zavádí blockchain. Přečtěte si více o tom, jak distribuovaná účetní kniha pomáhá vyřešit problémy pojišťoven a jejich klientů a jaké výhody tato technologie nabízí.

Problémy pojistného trhu

Problémy pojistného trhu

Pojišťovny se dnes potýkají s celou řadou problémů, mezi které patří stále stoupající počet regulačních požadavků, pomalý rozvoj průmyslu a nutnost zpracovávat velké množství dat.

Vzájemná důvěra mezi klienty a pojišťovnami bývá také na nízké úrovní a je dalším problémem tohoto průmyslu. Pojištěnci se bojí ztratit kontrolu nad svými osobními údaji, a proto je často nechtějí poskytnout pojišťovnám v požadovaném rozsahu.

Analytici z auditorské společnosti PwC se domnívají, že hlavním problémem pojišťovnictví jsou zastaralé obchodní modely. Podle odborníků by šíření technologií a nástup IoT zařízení měly odrazit i na digitalizaci pojišťovnictví. Jedním ze způsobů, jak vytvořit digitální platformy pro pojišťovny, je použití technologie blockchainu.

Výhody blockchainu v pojišťovnictví

Výhody blockchainu v pojišťovnictví

Technologie blockchainu může přispět k rozvoji pojistného trhu díky novým nabídkám, vyšší úrovni spolehlivosti a zaručené bezpečnosti.

Inteligentní smlouvy

Jednou z hlavních výhod blockchainu v pojišťovnictví je možnost použití inteligentních smluv neboli smart kontraktů. Jedná se o protokoly, které obsahují údaje o závazcích stran a mají schopnost automatického vykonání a sebevynucení.

Díky naprosté transparentnosti kódu jsou všechny údaje v takových smlouvách snadno ověřitelné a sledovatelné. Vzhledem k tomu, že záznamy o transakcích a provedených platbách se ukládají do veřejného blockchainu, je vyloučeno jejich falšování či pozměňování.

Inteligentní smlouvy tak zaručují automatické splnění všech ujednání mezi stranami. Pro klienty pojišťoven to znamená garanci výplaty plnění v případě vzniku pojistné události.

Snížení nákladů

Blockchain umožňuje snížit náklady pojišťoven díky automatickému ověření všech potřebných údajů bez zprostředkovatelů. Může to být například totožnost klienta, platnost smlouvy nebo nároky oprávněné osoby na pojistné plnění.

Zpracování velkých objemů dat

Dnes se rozvíjí sféra inteligentních budov a IoT sítí se vzájemně propojenými zařízeními. S nárůstem počtu IoT zařízení se zvyšuje objem dat, který pojišťovny musí sledovat a analyzovat.

Blockchain umožňuje efektivně spravovat velké množství informací, protože všechny údaje se ukládají na jednom místě a jsou kdykoliv k dispozici. Díky tomu budou pojišťovny schopny nabízet nové výrobky a modely cílené na konkrétní zákazníky.

Příklady využití blockchainu v pojišťovnictví

Příklady využití blockchainu v pojišťovnictví

Etherisc

Etherisc je platforma založená na blockchainu Ethereum, která nabízí různé druhy sociálního pojištění. Uživatelé si mohou sjednat životní a zdravotní pojištění nebo se pojistit proti živelným pohromám.

Kromě toho existuje možnost pojištění zemědělských plodin pro pěstitele. Stačí si vybrat druh plodiny a označit místo, kde se nachází předmětný pozemek. Pokud budou plodiny poškozeny či zničeny třeba záplavou či suchem, bude zemědělci neprodleně vyplaceno pojistné plnění.

MetLife

LumenLab, pobočka největší pojišťovny MetLife spustila v srpnu 2018 testování blockchainového pojistného řešení, které má ochránit těhotné ženy pro případ vzniku gestačního diabetes mellitus.

Pojistný produkt Vitana spojuje elektronickou zdravotní dokumentaci klientů s jejich smartphony. Průkaz pojištěnce se vystavuje během několika minut a v případě, že žena bude diagnostikována s gestační cukrovkou, dostane automaticky vyplaceno pojistné plnění.

Po fázi šestiměsíčního testování bude produkt zpřístupněn klientkám v Singapuru, kde je gestační cukrovka velmi rozšířené onemocnění.

Pilotní projekt

V lednu 2019 zahájil americký stát Vermont pilotní projekt pro pojišťovnictví založený na blockchainu.

Za účelem realizace projektu podepsali představitelé vermontské vlády memorandum o porozumění.

V rámci zkušebního programu bude pojistitelům umožněno používaní blockchainu při podání registračních dokumentů a výkazů. Cílem projektu je analyzovat, jak může blockchain zlepšit správu digitálních záznamů v tomto odvětví a zdokonalit regulační procesy ve státě.


Krypto experti prodiskutují téma technologie blockchainu na Blockchain & Bitcoin Conference Prague.

Koupit vstupenku
Odebírejte hlavní zprávy z konference a seznamte se s novými řečníky.