Guenther Dobrauz-Saldapenna: kvůli vysoké konkurenci na trhu zatím neexistuje dominantní model

Guenther Dobrauz-Saldapenna: kvůli vysoké konkurenci na trhu zatím neexistuje dominantní model

Technologie blockchainu od svého vzniku zažila hodně změn a spolu s ní se také změnila dynamika investicí do ICO kampaní a kryptoměn. Dominantním modelem na trhu se v budoucnu stane hybridní spojení špičkových technologických řešení v souladu s právním rámcem pro regulaci digitálních měn a požadavky široké spotřebitelské veřejnosti, domnívá se ředitel PwC Legal Switzerland Dr. Guenther Dobrauz-Saldapenna. V rozhovoru, který poskytl Blockchain & Bitcoin Conference Prague, se podělil o svůj názor na budoucí vývoj kryptoměn a tokenizaci a popsal potenciální převládající koncepci kryptoprůmyslu.

Rozhovor Blockchain & Bitcoin Conference Prague (BCP) s Guentherem Dobrauzem-Saldapennou (GDS).

BCP: Na konferenci se budete podrobně věnovat tématu kryptoměn a otázce, zda v budoucnu nahradí fiatní peníze. Jak hodnotíte současný stav prosazování digitálních měn v běžném životě?

GDS: Myslím si, že v tomto okamžiku jsou kryptoměny stále využívány převážně pro investování a burzovní spekulace. Aby se mohly prosadit jako platební nástroj mimo specializované ekosystémy, je potřeba zajistit jejich výrazně širší přijetí a využití ze strany veřejnosti, to znamená, že by se měly stát běžným platidlem. Nicméně dnes investoři ze zemí s vysokou mírou inflace stále častěji přidávají do svých investičních portfolií právě kryptoměny, stejně jako to kdysi bylo u drahých kovů nebo takzvaných bezpečných měn. To je celkem zajímavá situace, protože kryptoměny jsou pochopitelně vysoce volatilním aktivem.


BCP: Pokud kryptoměny skutečně jednou úplně nahradí fiatní měny a pokud všechny diskuze kolem tohoto scénáře nejsou hype, dokázal byste vyjmenovat případné výhody a nevýhody této situace?

GDS: Jak jsem už naznačil dříve, pochybuji, že kryptoměny skutečně nahradí klasické peníze. Podle mě se jednoduše významně rozšíří oblast jejich využití. V případě, že budou vytvořeny efektivnější a stabilní infrastruktury a ekosystémy pro poskytovatele služeb, lze mezi potenciální výhody zařadit snížení nákladů uživatelů, omezení politického vlivu na tento finanční nástroj a zesílení vlivu „zákazníků“ na dominantní model infrastruktur a nabízených služeb.


BCP: Kde vidíte v současnosti problémy s tokenizací aktiv?

GDS: Upřímně si myslím, že tokenizace aktiv poskytuje neuvěřitelně zajímavé možnosti pro tvorbu nových produktů a nabízí široké veřejnosti přístup k výhodám (ale také rizikům!), které s nimi souvisí. Stejně jako jakákoliv inovace v počáteční fázi vývoje se tokenizace potýká s absencí podpůrné infrastruktury (tj. bank nebo jiných vhodných zprostředkovatelů, kteří by byli ochotni poskytovat custody služby) a komplexních všeobecně uznávaných schvalovacích procesů, auditorských standardů atd.


BCP: Co kromě dynamiky inovací je třeba vzít v úvahu při vytváření budoucího dominantního modelu?

GDS: Jsem přesvědčen, že úspěšný dominantní model bude odpovídat vznikajícím regulačním normám a požadavkům uživatelské základny. Bude se jednat o hybridní model skládající se z technologicky nejvyspělejších řešení. Z tohoto důvodu je nezbytné důkladně porozumět technologickým vlastnostem produktů, regulačnímu rámci, scénářům rozvoje trhu a kombinací těchto faktorů.


BCP: Jak byste popsal současný dominantní model?

GDS: Současně na trhu nepřevládá žádný konkrétní model. Nacházíme se na začátku nového cyklu (nebo přesněji řečeno inovační křivky ve tvaru S), pro který je příznačný rozkvět inovací, velký počet konkurujících si řešení na trhu a absence prosazovaných standardů.


BCP: Myslíte si, že inovace představují určitou sílu, která utváří cyklus? Kvůli rychlým změnám a pozitivní dynamice přece vzniká stále více regulačních norem, které následně zpomalují další technologický rozvoj. Nebo to podle Vás vůbec není ten případ?

GDS: Dynamika rozvoje je zpravidla vždy stejná. Na začátku (tedy ve fázi, ve které se teď nacházíme) vzniká významná a slibná inovace. Poté následuje období mimořádně aktivní inovační činnosti (umožněné především díky absenci univerzálních a příliš omezujících pravidel). Ve výsledku se vyvíjí koncepce, která začíná mít převahu nad konkurenčními modely. Může se jednat o prosazovanou normu nebo o výjimečně zdařilé řešení, které získá většinovou část trhu. Jakmile se tento dominantní model ustálí, dojde ke zpomalení inovační činnosti, posílení konsolidačního procesu a přesunu těžiště pozornosti k jiným faktorům, jako jsou distribuce, vytváření značek a efektivnost procesu.


BCP: Jaký je Váš názor na prudký rozvoj umělé inteligence? Myslíte si, že AI nevyhnutelně způsobí zánik současného tradičního obchodování, nebo jen doplní existující model, aniž by ho nějak podstatně měnila?

GDS: Umělá inteligence se vyvíjí současně se stoupající vzájemnou propojeností a dostupností informací. Jako taková umožňuje lépe reagovat na vznikající nové prostředí, v jehož podmínkách bude probíhat obchodování. Ve skutečnosti mnohé manuální činnosti vykonávané lidmi budou digitalizovány, automatizovány, zdokonaleny pomocí AI a následně kontrolovány výhradně stroji. Zároveň však vzniknou ještě důležitější úkoly, které budou schopni plnit jen lidi, a to právě díky lidské inteligenci a talentu. Takže se nebojím, že nám hrozí nadvláda Skynetu.


Expert poskytne víc informací k tomuto tématu v rámci svého vystoupení na konferenci. Využijte možnost setkat se s řečníkem osobně! 

Registrace ►►►

 

Koupit vstupenku
Odebírejte hlavní zprávy z konference a seznamte se s novými řečníky.