KYC přeje připraveným: jak zajistit svou bezpečnost v ICO

KYC přeje připraveným: jak zajistit svou bezpečnost v ICO

ICO je relativně nový způsob získávání investic. Průkopníkem se v roce 2013 stal projekt Mastercoin, který je dnes znám jako Omni. V mezinárodní kryptografické komunitě dosud nebyly vypracovány žádné zásady regulace ICO kampaní a podvodníci se na nich snaží vydělat co nejvíce. Výsledky výzkumu poradenské firmy Salis Group ukazují, že 81 % startupů, které získaly přes 50 milionů dolarů pomocí ICO investic, se ukázaly jako fiktivní. Mnozí investoři ale také mohou jednat neférově, kdy se například snaží „vyprat“ špinavé peníze.

Jak se mohou obě protistrany ochránit před podvodem? Východiskem se může stát uplatnění postupů KYC. Z článku se dále dozvíte, jak mohou zásady KYC prospět účastníkům ICO kampaní.

ICO a otázky regulace

ICO a otázky regulace

Základem token sale jsou kryptoměnové investice. Soukromí je jednou z nejdůležitějších zásad, na nichž je postaven koncept kryptoměn, a právě kvůli němu mohou být zakladatelé startupů (iniciátoři ICO) vystaveni útoku zločinců, kteří usilují o legalizaci výnosů z trestné činnosti. Důvodem je anonymita držitelů digitálních měn a decentralizace blockchainových sítí. Totožnost podvodníků je tak velmi obtížně zjistitelná.

Na druhou stranu můžete narazit i u samotných zakladatelů ICO, kteří mohou svou kampaní sledovat nekalý cíl. Existují stránky s žebříčky ICO kampaní, ale slepě na ně nespoléhejte. Tvůrci těchto seznamů mohou být zkorumpovaní nebo nedostatečně kvalifikovaní a startupy z white listu nemusí vůbec existovat. Zdánlivě dobrý startup může být kopií nějakého jiného projektu, profily členů vývojářského týmů mohou být vymyšlené.

Poznej svého zákazníka

Poznej svého zákazníka

Zkratka KYC znamená „know your customer“ neboli „poznej svého zákazníka“. Tato fráze se stala celosvětovým standardem ve všech finančních institucích, ať už v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, provozování hazardních her nebo investování. Zásady KYC se používají k regulaci činnosti institucí nakládajících s prostředky jednotlivců a předpokládají proces povinné ověření totožnosti protistrany před provedením transakce. To znamená, že totožnost všech účastníků transakce je identifikována a ověřována na základě platných dokladů.

Jak KYC prospěje ICO

Jak KYC prospěje ICO

Zavedení postupů KYC umožní jednoznačně identifikovat zúčastněné strany, pochopit povahu jejich podnikání a zjistit původ investovaných finančních prostředků, což zvýší vzájemnou důvěru všech účastníků transakce: investorů, vývojářského týmu a zúčastněných třetích stran, které mají za úkol ověření totožnost hlavních stran transakce. Navíc bude realizace projektu probíhat v souladu s platnými evropskými požadavky a předpisy pro boj proti praní špinavých peněz.

Postupy KYC tak přinesou do sféry ICO kampaní víc transparentnosti. Zakladatelé startupů budou mít jistotu, že prostředky investorů nebyly zapleteny do pochybných transakcí, investoři zase zaručeně dostanou své dividendy od ověřených projektů. Díky tomu předejdou obě strany právním problémům a konfliktům s legislativními a kontrolními orgány.


Kryptoměny bude ve středu pozornosti expertů na Blockchain & Bitcoin Conference Prague.

Registrace >>>

Koupit vstupenku
Odebírejte hlavní zprávy z konference a seznamte se s novými řečníky.